• Försäljning 041-3197854
  • sanna@viltgardenskraftor.fi
  • Mariebergsvägen 110, Ingå
  • Försäljning 041-3197854
  • sanna@viltgardenskraftor.fi
  • Mariebergsvägen 110, Ingå

Bakgrund

Vi är ett litet familjeföretag i Ingå, som under de senaste 20 åren specialiserat oss på att koka kräftor enligt kundernas beställningar. Vi samarbetar direkt med yrkesfiskare, och kan därför garantera att våra kräftor håller högsta kvalitet. Kräftorna fiskas och hanteras i enlighet med principerna för hållbar utveckling. Vi värnar i alla lägen om naturen och miljön och strävar till att använda lokala produkter. Kräftorna hanteras varsamt och kokas som handarbete med äkta krondill enligt familjen Landers hemliga recept. 

Sanna

Sanna svarar i telefonen och tar emot beställningarna samt sköter om logistiken. Sanna är expert på att lösa problem och det mesta fixar sig bara hon ibland får komma ut och paddla. 

Kim

Kim sköter om våra levande kräftor samt sköter transporterna ut till våra leveransplatser.

Tomas

Tomas har grundat företaget och fortsätter släkttraditionen med kräftkokning på hemgården. Tomas ansvarar för att faciliteterna är i skick och att det praktiska löper, där emellan fiskar han gärna också själv kräftor.